Тази година училището на вашето дете участва в проект, който има за цел да проучи как можем да помогнем на новодошлите младежи да се почувстват по-добре.

Тази година училището на вашето дете участва в проект, който има за цел да проучи как можем да помогнем на новодошлите младежи да се почувстват по-добре. Този проект се нарича „RefugeesWellSchool“.

Проектът е сътрудничество между различни университети в 6 различни държави. Заедно искаме да разберем как дейностите в училище като театър, групови и класни дискусии могат да помогнат на подрастващите да се чувстват по-добре, да се представят по-добре в училище и да имат по-добри отношения с връстниците си. Въз основа на това, което научаваме, се надяваме да успеем да информираме учителите и училищата за това как те могат да подкрепят подрастващите от различни среди в училище.

Смятаме, че е много важно родителите да се запознаят с нашия проект и да участват в нашите изследвания. Вярваме, че можем да научим много от вашите преживявания. През учебната година с ваше разрешение ще зададем някои въпроси на вас и вашето дете. Вашето дете също ще участва в дейностите, които планираме заедно с училището (например театър, дискусии в клас).

Ако имате въпроси относно проекта, можете да се свържете с училището или с екипа, отговорен за проекта RefugeesWellSchool в училището на вашия син или дъщеря.