W tym roku szkoła Twojego dziecka prowadzi projekt, którego celem jest zbadanie, w jaki sposób możemy pomóc młodym ludziom, którzy przybyli do kraju, poczuć się bardzei komfortowo.

W tym roku szkoła Twojego dziecka prowadzi projekt, którego celem jest zbadanie, w jaki sposób możemy pomóc młodym ludziom, którzy przybyli do kraju, poczuć się bardzei komfortowo. Projekt ten nosi nazwę ”RefugeesWellSchool”.

Projekt jest współpracą pomiędzy różnymi uniwersytetami w 6 różnych krajach. Staramy się wspólnie uczyć, w jaki sposób zajęcia w szkole, takie jak teatr, dyskusje grupowe i klasowe, mogą pomóc młodym ludziom poczuć się lepiej, lepiej funkcjonować w szkole i mieć lepsze relacje z rówieśnikami. W ten sposób mamy nadzieję poinformować nauczycieli i szkoły o tym, w jaki sposób mogą oni wspierać młodzież z różnych środowisk w swoich szkolnych czasach.

Uważamy za bardzo ważne, aby rodzice poznali nasz projekt i wzięli udział w naszych badaniach. Wierzymy, że możemy się wiele nauczyć z Państwa doświadczeń. W ciągu roku szkolnego, za Twoją zgodą, zadamy Tobie i Twojemu dziecku kilka pytań. Twoje dziecko będzie również uczestniczyć w działaniach, które planujemy we współpracy ze szkołą (np. teatr, dyskusje klasowe).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące projektu, możesz skontaktować się ze szkołą lub zespołem prowadzącym projekt RefugeesWellSchool w szkole Twojego dziecka.