Dit jaar loopt er op de school van jouw kind een project dat wil onderzoeken hoe we jongeren die nieuw zijn aangekomen in een land kunnen helpen om zich beter te voelen.

Dit jaar loopt er op de school van jouw kind een project dat wil onderzoeken hoe we jongeren die nieuw zijn aangekomen in een land kunnen helpen om zich beter te voelen. Dit project heet ‘RefugeesWellSchool’.
Het project is een samenwerking tussen verschillende universiteiten in 6 verschillende landen. We proberen samen te leren hoe activiteiten op school, zoals theater, groeps- en klasgesprekken, jongeren kunnen helpen om zich beter te voelen, beter te presteren op school en betere relaties te hebben met hun leeftijdsgenoten. We hopen zo leerkrachten en scholen te kunnen informeren over hoe ze jonge mensen met verschillende achtergronden kunnen ondersteunen in hun schooltijd.
We vinden het heel belangrijk dat ouders ons project leren kennen en meedoen aan ons onderzoek. We geloven dat we heel veel kunnen leren van jullie ervaringen. Tijdens het schooljaar zullen we, met jouw toestemming, enkele vragen stellen aan jou en aan je kind. Je kind zal mogelijk ook deelnemen aan de activiteiten die we plannen in samenwerking met de school (bv. theater, klasgesprekken).
Bij vragen over het project kunnen jullie op school terecht of bij het team dat in de school van jouw kind het RefugeesWellSchool project leidt.